Bestuur

Bestuurderssamenstelling

sander
HartslagNU Rhenen
Ruben Bosman
Sander Proost
Voorzitter
voorzitter@hartslagnu-rhenen.nl
Ruben Bosman
Secretaris
secretaris@hartslagnu-rhenen.nl
Peter Lelyveld
Algemeen bestuurslid
bestuur@hartslagnu-rhenen.nl
Gerben Bloemendal
Bestuurslid Social media
bestuur@hartslagnu-rhenen.nl

Beloningsbeleid instelling

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten.

De giften en sponsoring die gedaan gaan worden, zullen altijd op de rekening van de Stichting gestort worden om alles transparant te houden.

Hiervan worden o.a. de volgende kosten betaald:

  • aanschaf nieuwe AED´s in de regio
  • aanschaf buitenkasten t.b.v. AED’s
  • aanschaf nieuwe AED pads
  • onkostenvergoeding (gemaakte kosten) bestuursaangelegenheden.
  • financiële steun; indien nodig te geven aan opleiders (Rode Kruis Rhenen, EHBO Rhenen-Achterberg en EHBO Elst) om kosten gelijk te houden van de opleidingen.
  • kosten voor de jaarlijkse bijeenkomst voor alle burgerhulpverleners in de  gemeente Rhenen en dorpskernen.

De penningmeester beheert de rekeningen. Betalingen moeten door drie bestuursleden goedgekeurd worden door middel van hun handtekening. Mocht Stichting HartslagNuRhenen stoppen met haar bestaan zal het restant van de gelden overgemaakt worden naar de landelijke Stichting Hartslag voor Nederland. Overige middelen zoals AED´s, buitenkasten e.d., zullen dan geschonken/verkocht gaan worden aan eerdere sponsors.