Nieuws

HartslagNu Rhenen

Stichting HartslagNu Rhenen zoekt nieuwe bestuursleden

Stichting HartslagNu Rhenen zoekt (op korte termijn) nieuwe bestuursleden. We zijn met name op zoek naar een penningmeester en per 2022 een voorzitter. Als je interesse hebt of er meer over wilt weten, neem dan contact op met onze voorzitter Sander Proost: proostsander@gmail.com of telefonisch 06-53486502. Ook als je interesse hebt in een andere functie dan de twee genoemde, moedigen we je van harte aan contact op te nemen.

Hieronder lees je meer over de vacatures.

Over Stichting Hartslag Nu Rhenen

Stichting HartslagNu Rhenen is opgericht in 2016 en bestaat in 2021, 5 jaar. Wij zijn opgericht in samenwerking met de gemeente Rhenen en de drie opleidingsverenigingen (Rode Kruis Rhenen, EHBO Rhenen-Achterberg en EHBO Elst) om de spreiding van burgerhulpverleners en AED’s te monitoren en waar nodig te begeleiden in de gemeente Rhenen. Dit om zo snel mogelijk een reanimatie op te starten voordat professionele hulpverlening ter plaatse is. Dit voor een zo goed mogelijke outcome van de patiënt.

Vacature penningmeester

Wat vragen wij van de penningmeester?

Als penningmeester is het van belang dat u ervaring heeft in het uitvoeren van allerlei financiële transacties. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van administratieve werkzaamheden en het opstellen van de jaarrekening. Als penningmeester bent u lid van het bestuur en wordt van u verwacht dat u meedenkt bij het ontwikkelen van beleid en het richting geven aan de koers van de stichting. Het bestuur vergadert eenmaal per 3 maanden.

 • Wij zoeken een enthousiaste en gedreven collega welke:
 • Bij voorkeur in de Gemeente Rhenen woonachtig is
 • Affiniteit heeft met plannen en organiseren
 • Past in het huidige bestuur en kan enthousiast en betrokken samenwerken binnen een team
 • Financieel en cijfermatig inzicht heeft
 • Een boekhoudkundige achtergrond/ervaring heeft

Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met onze voorzitter: proostsander@gmail.com of telefonisch 06-53486502

Vacature voorzitter (met ingang van 2022)

Wat vragen wij van de voorzitter?

Wij zoeken een enthousiaste en gedreven collega welke:

 • Bij voorkeur in de Gemeente Rhenen woonachtig is
 • Affiniteit heeft met hulpverlening / reanimaties
 • Past in het huidige bestuur en kan enthousiast en betrokken samenwerken binnen een team

Als voorzitter ben jij de spil van de Stichting en ben jij o.a.verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Leiden van het bestuur
 • Coördineren van de verschillende bestuurstaken.
 • Toezicht houden op en informeren naar bestuurstaken.
 • Vertegenwoordigen van stichting naar buiten
 • Onderhouden contacten met gemeente, jaarlijks gesprek met de burgemeester en andere geïnteresseerde
 • Toezicht houden en verantwoordelijkheid nemen voor juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement aangegane en te sluiten contracten.
 • Samen met bestuursleden opstellen en uitvoeren van beleid.
 • Tracht problemen op te lossen, zowel binnen de stichting als naar buiten toe in samenwerking met het bestuur.

Profiel

Jij beschikt over de nodige leidinggevende capaciteiten, zoals het kunnen uitzetten van de grote lijnen, maar details niet uit het oog verliezen, mensen aansturen, coachen en waarderen, kunnen! delegeren, oplossingsgericht kunnen denken en planmatig kunnen werken. Jij beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Dit jaar kunnen we gebruiken om je in te werken en voor te bereiden op deze mooie taak / hobby.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met onze voorzitter: proostsander@gmail.com of telefonisch 06-53486502.

AED buitenkast gemeente Rhenen

Stichting HartslagNu Rhenen bestaat 5 jaar

Stichting HartslagNu Rhenen bestaat vandaag – 25 januari 2021 – 5 jaar. Er is hard gewerkt en we hebben veel bereikt.

Het begon 5 jaar geleden als een project binnen de provincie om in iedere gemeente de burgerhulpverlening op te zetten onder de naam HartslagNu. Hiervoor werden de drie opleidingsverenigingen (Rode Kruis Rhenen, EHBO Rhenen-Achterberg en EHBO Elst) uitgenodigd bij de gemeente om te brainstormen, hoe we dit binnen onze gemeente vorm konden geven.

Het idee was geboren om een onafhankelijke partij in het leven te roepen, die de spreiding en scholing van de AED’s en om de burgerhulpverlening te coördineren en in de gaten te houden in de gemeente Rhenen. Het idee was een onafhankelijke stichting op te zetten, Stichting HartslagNu Rhenen, met vertegenwoordiging van de drie opleidingsverenigingen.

Vanaf het eerste uur zijn diverse bestuursleden actief geweest voor de stichting. We hebben veel bereikt met de Stichting. Een opsomming van een aantal acties:

 • Voorlichtingsavond in Rhenen en Elst
 • Radio interview Radio M Utrecht
 • TV interview RTV Utrecht
 • Media aandacht, sociale media, kranten, internet, gemeente site ed.
 • Sponsoring diverse organisaties
 • Financiële prijs gewonnen, Cunera verenigingswaardering
 • Vele gesprekken en adviseringen bij diverse verenigingen, bedrijven en particulieren die een AED aan willen schaffen.
 • Gesprekken met de Gemeente en burgemeester
 • Uiteindelijk hebben we 10 AED’s buiten hangen die 24/7 inzetbaar zijn voor reanimaties.
 • Alle AED’s zijn aangeduid met AED bordjes door ons aangegeven als advies bij de gemeente.
 • Ook zijn onze AED’s een aantal keren ingezet bij reanimaties.

We hopen dat de stichting nog vele jaren goede zaken kan doen. Ondanks de lastige periode waarin we nu zitten, wensen we iedereen een gezond 2021.

Namens de stichting,

Sander Proost
Voorzitter

Nieuw alarmeringsnummer voor deelnemers Hartslag Nu

Ben je deelnemer aan alarmering via Hartslag Nu? Per 13 oktober verandert het telefoonnummer waar Hartslag Nu vanaf alarmeert. Het nieuwe alarmeringsnummer wordt: +31 97 00515 9109. Het oude nummer 06 42500512 komt hiermee te vervallen.

Sla het nieuwe nummer op als contact in je telefoon. Geef dit contact een andere ringtone, zodat je het snel herkent als wij je alarmeren per sms.

De overheid heeft bepaald dat 06-nummers niet meer gebruikt mogen worden voor elektronische communicatiediensten. Dit om zo in de toekomst genoeg 06-nummers over te houden voor reguliere mobiele telefonie.

De alarmering van HartslagNu gaat automatisch via een machine en is zogenaamde ‘machine to humane’ communicatie. Daarom vervalt het 06-nummer en wordt het omgezet naar een 097-nummer.

Vanaf 22 juni geldt normale reanimatieprotocol weer

Voor reanimaties geldt vanaf 22 juni weer het normale reanimatieprotocol:

 • Geef wel mond-op-mondbeademing.
 • Geef wel borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan.

Er is een uitzondering voor slachtoffers waarvan de meldkamercentralist beoordeelt dat informatie erop wijst dat die wel covid-19 besmet zijn. Hiervoor geldt een aangepast protocol.

De richtlijnen zijn opgesteld door de Nederlandse Reanimatieraad, HartslagNu, de Nederlandse Vereniging voor Medisch Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland in overleg met het RIVM. Het Ministerie van VWS heeft deze richtlijnen onderschreven.

Belangrijk om te weten: richtlijnen zijn een advies. Als je wel mond-op-mondbeademing wil geven bij iemand waarvan je weet dat hij of zij besmet is, staat dat je vrij. Zeker als het om een partner of familielid gaat snappen we dat je gewoon wilt gaan reanimeren. Dit staat ook in de richtlijnen. Lees het volledige advies en meer informatie op de website van de Nederlandse Reanimatie Raad.

COVID-19: Reanimatierichtlijn

Om het risico van besmetting met het coronavirus voor hulpverleners tot het minimum te beperken is er een reanimatierichtlijn opgesteld. Tegelijk willen we hiermee de slachtoffers van een circulatiestilstand zo min mogelijk tekort doen.

Het risico van overdracht van het SARS-CoV-2 bij een besmet slachtoffer bij luchtweghandelingen zoals mond-op-mond beademing is heel groot (bijna 100%). Pocketmasks, face-shields en soortgelijke middelen bieden daarbij niet de noodzakelijke bescherming om overdracht van het coronavirus te voorkomen.

De reanimatierichtlijn is hier te lezen:

COVID-19: UPDATE Advies reanimatie buiten het ziekenhuis

Dit advies geldt voor een beperkte periode.

Gezocht: Penningmeester

We zoeken ter aanvulling van ons bestuur een penningmeester. Hij of zij heeft affiniteit met de missie van onze stichting (bijdragen aan het verzorgen van een adequate hulpverlening bij eerste hulp en reanimaties) en kan daardoor als bestuurslid meebesturen. Het huidige bestuur van Stichting HartslagNu Rhenen bestaat uit vijf personen, onder wie de voorzitter en de secretaris.

Bij interesse kan contact worden opgenomen met voorzitter Sander Proost, voorzitter@hartslagnu-rhenen.nl of: 06-53486502.

Bedrijvenkring Rhenen schenkt cheque

Bedrijvenkring Rhenen schenkt cheque, hoogste bod door HijnekampStichting HartslagNu Rhenen heeft op 14 september een cheque ter waarde van € 3.350,00 ontvangen van de Bedrijvenkring Rhenen.

Het geld was de opbrengst van de succesvolle veiling “Rhenens vaatje Haring” op de Haringparty 2016, aangevuld met een verloting. Hoogste bieder voor het vaatje haring was Gijs Hijnekamp van de gelijknamige kozijnenfabriek op Remmerden.

We zijn dankbaar voor deze mooie donatie!

Officieel ANBI-status

Stichting HartslagNu Rhenen heeft nu officieel een ANBI-status. Hiermee is de stichting officieel een ‘goed doel’. Voor donateurs – zowel particulieren als voor bedrijven – zijn giften aan de stichting aftrekbaar voor de belasting.