Vanaf 22 juni geldt normale reanimatieprotocol weer

Voor reanimaties geldt vanaf 22 juni weer het normale reanimatieprotocol:

  • Geef wel mond-op-mondbeademing.
  • Geef wel borstcompressies.
  • Sluit wel een AED aan.

Er is een uitzondering voor slachtoffers waarvan de meldkamercentralist beoordeelt dat informatie erop wijst dat die wel covid-19 besmet zijn. Hiervoor geldt een aangepast protocol.

De richtlijnen zijn opgesteld door de Nederlandse Reanimatieraad, HartslagNu, de Nederlandse Vereniging voor Medisch Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland in overleg met het RIVM. Het Ministerie van VWS heeft deze richtlijnen onderschreven.

Belangrijk om te weten: richtlijnen zijn een advies. Als je wel mond-op-mondbeademing wil geven bij iemand waarvan je weet dat hij of zij besmet is, staat dat je vrij. Zeker als het om een partner of familielid gaat snappen we dat je gewoon wilt gaan reanimeren. Dit staat ook in de richtlijnen. Lees het volledige advies en meer informatie op de website van de Nederlandse Reanimatie Raad.