AED buitenkast gemeente Rhenen

Stichting HartslagNu Rhenen bestaat 5 jaar

Stichting HartslagNu Rhenen bestaat vandaag – 25 januari 2021 – 5 jaar. Er is hard gewerkt en we hebben veel bereikt.

Het begon 5 jaar geleden als een project binnen de provincie om in iedere gemeente de burgerhulpverlening op te zetten onder de naam HartslagNu. Hiervoor werden de drie opleidingsverenigingen (Rode Kruis Rhenen, EHBO Rhenen-Achterberg en EHBO Elst) uitgenodigd bij de gemeente om te brainstormen, hoe we dit binnen onze gemeente vorm konden geven.

Het idee was geboren om een onafhankelijke partij in het leven te roepen, die de spreiding en scholing van de AED’s en om de burgerhulpverlening te coördineren en in de gaten te houden in de gemeente Rhenen. Het idee was een onafhankelijke stichting op te zetten, Stichting HartslagNu Rhenen, met vertegenwoordiging van de drie opleidingsverenigingen.

Vanaf het eerste uur zijn diverse bestuursleden actief geweest voor de stichting. We hebben veel bereikt met de Stichting. Een opsomming van een aantal acties:

 • Voorlichtingsavond in Rhenen en Elst
 • Radio interview Radio M Utrecht
 • TV interview RTV Utrecht
 • Media aandacht, sociale media, kranten, internet, gemeente site ed.
 • Sponsoring diverse organisaties
 • Financiële prijs gewonnen, Cunera verenigingswaardering
 • Vele gesprekken en adviseringen bij diverse verenigingen, bedrijven en particulieren die een AED aan willen schaffen.
 • Gesprekken met de Gemeente en burgemeester
 • Uiteindelijk hebben we 10 AED’s buiten hangen die 24/7 inzetbaar zijn voor reanimaties.
 • Alle AED’s zijn aangeduid met AED bordjes door ons aangegeven als advies bij de gemeente.
 • Ook zijn onze AED’s een aantal keren ingezet bij reanimaties.

We hopen dat de stichting nog vele jaren goede zaken kan doen. Ondanks de lastige periode waarin we nu zitten, wensen we iedereen een gezond 2021.

Namens de stichting,

Sander Proost
Voorzitter